call us : 02-516-8657-9  
 
 
 
 
 
ก๊าซเรือนกระจก
ก๊าซเรือนกระจก คือ ก๊าซในชั้นบรรยากาศที่มีคุณสมบัติกักเก็บความร้อนไว้ ทำให้แสงอาทิตที่่องมาที่โลกไม่สะท้อนกลับออกไปนอกโลกทั้งหมด  ทำให้โลกีอุณหภูิที่เหมาะสม     แต่ถ้าหากมีมากเกินไปจะทำห้เกิด สภาวะโลกร้อน
มาตรการประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้า
 
   
   
   
หน้าแรก >> Pea news

PEA รังสิต สนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาโครงการ "ปทุมธานีโมเดล" พร้อมลงพื้นที่เพื่อให้กำลังใจ รับฟังปัญหาและแนวทางเพื่อนำมาร่วมช่วยพัฒนาโครงการฯ

วันที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายกนก เกิดวัฒนา ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิต พร้อมด้วยคณะทำงาน ลงพื้นที่ โครงการ "ปทุมธานีโมเดล" ต้อนรับ นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ซึ่งโครงการดังกล่าว กฟฟ.รังสิต ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างระบบไฟฟ้า ในโครงการฯ ทั้ง 2 สหกรณ์ คือ สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงไทยมุสลิมสามัคคี จำกัด และ สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงปทุมธานีโมเดลทั้ง 2 เฟส รวมทั้ง 3 โครงการ เป็นวงเงินกว่า 3.5 ล้านบาท

ซึ่งในการลงพื้นที่โครงการ "ปทุมธานีโมเดล" ในครั้งนี้ กฟฟ.รังสิตได้เข้าเยี่ยมชม ให้กำลังใจ รับฟังปัญหาข้อติดขัด และรับทราบแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงานที่มีส่วนสนับสนุนโครงการฯ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี

ข่าวและภาพ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิต

   
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิต
เลขที่ 60 หมู่ 6 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทร : (02)-516-8657-9 แฟกซ์ : (02)-516-3434
อีเมล : pearangsit@hotmail.com
Website :
http://www.pea-rangsit.com
Copyright © 2014 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิต