call us : 02-516-8657-9  
 
 
 
 
 
PEA บริการถูกใจมิติใหม่ งานบริการขอมิเตอร์ใช้ไฟ
มิติใหม่ของ การบริการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิต รวดเร็วทันใจ 
ประกาศ!!! ช่องทางร้องเรียน
แจ้งได้ที่  www.facebook.com/rangsit.pea หรือ e-mail pearangsit@hotmail.com  กรุณาแจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับ
 
   
   
   
หน้าแรก >> E-Services >> ประชาสัมพันธ์
สไลท์ประชุมผู้ใช้ไฟรายใหญ่ 115 kV
   
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิต
เลขที่ 60 หมู่ 6 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทร : (02)-516-8657-9 แฟกซ์ : (02)-516-3434
อีเมล : pearangsit@hotmail.com
Website :
http://www.pea-rangsit.com
Copyright © 2014 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิต