call us : 02-516-8657-9  
 
 
 
 
 
 
   
   
   
หน้าแรก >> Pea news

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิต

ปิดให้บริการ PEA Shop สาขาตลาดนานา ชั่วคราว

ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป

ท่านสามารถชำระเงินค่าไฟฟ้าได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทุกแห่ง,

   ศูนย์ราชการสะดวก ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต, ช่องทางการรับชำระค่าไฟ อื่นๆ

หรือ PEA Smart Plus application   
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิต
เลขที่ 60 หมู่ 6 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทร : (02)-516-8657-9 แฟกซ์ : (02)-516-3434
อีเมล : pearangsit@hotmail.com
Website :
http://www.pea-rangsit.com
Copyright © 2014 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิต