call us : 02-516-8657-9  
 
 
 
 
 
PEA บริการถูกใจมิติใหม่ งานบริการขอมิเตอร์ใช้ไฟ
มิติใหม่ของ การบริการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิต รวดเร็วทันใจ 
ประกาศ!!! ช่องทางร้องเรียน
แจ้งได้ที่  www.facebook.com/rangsit.pea หรือ e-mail pearangsit@hotmail.com  กรุณาแจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับ
 
   
   
   
หน้าแรก >> Pea news
5 ส. ทำแล้วดีอย่างไร
1. สะสาง
2. สะดวก
3. สะอาด
4. สุขลักษณะ
5. สร้างนิสัย


ขยะ 4 ประเภท


การเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน


มาตรการประหยัดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง


มาตรการควบคุมสัตว์พาหะนำเชื้อ


มาตรการประหยัดการใช้กระดาษ


มาตรการประหยัดการใช้น้ำ


มาตรการประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้า


ก๊าซเรือนกระจก
ก๊าซเรือนกระจก คือ ก๊าซในชั้นบรรยากาศที่มีคุณสมบัติกักเก็บความร้อนไว้ ทำให้แสงอาทิตที่่องมาที่โลกไม่สะท้อนกลับออกไปนอกโลกทั้งหมด  ทำให้โลกีอุณหภูิที่เหมาะสม     แต่ถ้าหากมีมากเกินไปจะทำห้เกิด สภาวะโลกร้อน

มาตรการประหยัดอุปกรณ์เครื่องเขียนและอุปกรณ์สำนักงาน
การเบิกอุปกรณ์เครื่องเขียนและอุปกรณ์สำนักงาน ควรเบิกเฉพาะที่จำเป็นในการปฎิบัติงานและเบิกในปริมาณที่พอเหมาะ

นโยบายความต่อเนื่องทางธุรกิจ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) มุ่งมั่นให้บริการพลังงานไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องไม่หยุดชะงัก โดยให้มีการจัดทำแผนป้องกันและเตรียมความพร้อมในการจัดการภาวะวิกฤต ด้วยระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management System : BCMS) เพื่อบรรเทาผลกระทบและมีการตอบสนองที่มีประสิทธิผลการจัดหาไฟฟ้าโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาสำหรับภาคประชาชนประเภทบ้านที่อยู่อาศัย พ.ศ.2562
การจัดหาไฟฟ้าโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาสำหรับภาคประชาชนประเภทบ้านที่อยู่อาศัย พ.ศ.2562

PEA ร่วมใจตัดแต่งต้นไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้า ในชุมชนเมืองเอก จังหวัดปทุมธานี

วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 น. นายศุภชัย เอกอุ่น ผู้อำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนายกนก  เกิดวัฒนา ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิต นำผู้บริหารและพนักงาน ร่วมถวายพระพร และร่วมกิจกรรมจิตอาสาสาธารณะในการตัดแต่งกิ่งไม้ใกล้สายไฟฟ้าริมถนนสาธารณะ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า โดยพิธีดังกล่าวจัดขึ้น ณ ตลาดสัมมากร หมู่บ้านเมืองเอก ตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิต มุ่งมั่นเข้าร่วมโครงการสำนักงานสีเขียว

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิต มุ่งมั่นเข้าร่วมโครงการสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office) ปี 2562PEA SHOP สาขา ตลาดนานาเจริญ เปิดให้บริการ

เปิดให้บริการรับชำระเงินค่าไฟฟ้า โดยเปิดให้บริการทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์) เปิดบริการตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น.ศูนย์ราชการเบ็ดเสร็จจังหวัดปทุมธานี

เปิดให้บริการรับชำระเงินค่าไฟฟ้า ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 11.00 - 18.00 น.ข้าราชการจากประเทศเนปาลศึกษาดูงาน PEA รังสิต

 วันที่ 13 มิถุนายน 2559 นายพรศักดิ์ จุฑากาญจน์  ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิตให้การต้อนรับ Mr.Prem Prasad Bhattarai และคณะข้าราชการจากสำนักงาน The Commission for the Investigation of Abuse of Authority สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลที่เดินทางมาศึกษาดูงานบริการ e-Service บริการผ่านอินเทอร์เน็ตในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการเป็นต้นแบบการไฟฟ้าโปร่งใส ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิตการไฟฟ้าจากสาธาณรัฐประชาชนบังคลาเทศเข้าเยี่ยมชมงานระบบงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิต

วันที่ มิถุนายน 2559 การไฟฟ้าจากสาธาณรัฐประชาชนบังคลาเทศเข้าเยี่ยมชมงานระบบงานด้าน ONE TOUCH SERVICE , PEAMAP&GIS และ ศูนย์สั่งการแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้องของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิตPEA รังสิต เป็นการไฟฟ้าบริการด้วยความโปร่งใส
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิตได้จัดทำข้อตกลงการให้บริการให้ผู้ใช้ไฟฟ้าได้ทราบถึงขั้นตอนการทำงานและระยะเวลาดำเนินงานต่างๆทั้งหมด 16 กระบวนงาน 

ชี้แจงกรณีผู้ใช้ไฟฟ้าสอบถามเรื่องกล่องใส่บิลค่าไฟฟ้า

เรียนผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิตจะติดตั้งกล่องใส่บิลค่าไฟฟ้า
ให้เฉพราะลูกค้าติดตั้งมิเตอร์ใหม่และลูกค้าที่ไม่มีตู้รับจดหมายเท่านั้น(สีขาวและสีม่วงเฉพาะเขตพื้นที่การไฟฟ้ารังสิต ส่วนสีส้มนั้นของพื้นที่การไฟฟ้านครหลวง)
สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-5164201ประกาศ!!! ช่องทางร้องเรียน
แจ้งได้ที่  www.facebook.com/rangsit.pea หรือ e-mail pearangsit@hotmail.com  กรุณาแจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับ

PEA บริการถูกใจมิติใหม่ งานบริการขอมิเตอร์ใช้ไฟ
มิติใหม่ของ การบริการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิต รวดเร็วทันใจ 

   
 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิต
เลขที่ 60 หมู่ 6 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทร : (02)-516-8657-9 แฟกซ์ : (02)-516-3434
อีเมล : pearangsit@hotmail.com
Website :
http://www.pea-rangsit.com
Copyright © 2014 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิต